โครงการสำรวจข้อมูลประจำปีของสำนักงานสถิติ
โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

ดูข้อมูลโครงการสำรวจในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครย้อนหลัง

*หมายเหตุ การจัดทำข้อมูลเริ่ม ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2561 ถึง ปัจจุบัน

กรุณาเลือกข้อมูล


โครงการสำรวจข้อมูลในพื้นที่ เขต กรุงเทพมหานคร
ประจำเดือน ปี พ.ศ. 2567