โครงการสำรวจข้อมูลประจำปีของสำนักงานสถิติ
โครงการสำรวจข้อมูลประจำปีของ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ดูข้อมูลโครงการสำรวจย้อนหลัง

*หมายเหตุ การจัดทำข้อมูลเริ่ม ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ถึง ปัจจุบัน

กรุณาเลือกข้อมูล


โครงการสำรวจข้อมูลในพื้นที่ จังหวัด
ประจำเดือน ปี พ.ศ. 2567