โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัด เชียงราย
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2567
*** อ้างอิงตามแผนการปฏิบัติงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ***


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 053-177361