โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัด มหาสารคาม
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2567
*** อ้างอิงตามแผนการปฏิบัติงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ***


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 043-777446