โครงการสำรวจข้อมูลประจำปีของสำนักงานสถิติ
โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก

ข้อมูล ณ วันที่ 29-02-2024
ที่
ปี
เดือน
โครงการสำรวจ
ตัวย่อโครงการ
ผู้ควบคุมงาน
12567 กุมภาพันธ์ ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นายป้อมชัย ยอดยิ่ง
22567 มกราคม ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นายป้อมชัย ยอดยิ่ง
32566 ธันวาคม ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566/2567 กส.66 นายป้อมชัย ยอดยิ่ง
42566 พฤศจิกายน ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2565/66 กส.66 นายภาคิน สอนสำโรง